CASE STUDIES

ทดลองอุปกรณ์ฟิตติ้ง

รายละเอียดการทดลอง และข้อสรุป

ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดอุปกรณ์ฟิตติ้งเพราะจะทำให้เกิดสนิมและอายุการใช้งานสั้นลง ควรรักษาให้ถูกวิธีมีดังต่อไปนี้

วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฟิตติื้งสแตนเสล

การทำความความสะอาดสแตนเลส ไม่ควรใช้แผ่นหรือแปรงที่ทำจากโลหะ

ในการทำความสะอาด รวมถึงการทิ้งเศษเหล็กไว้สัมผัสกับสแตนเลสเป็นเวลานานๆ

สารที่มีคลอไรด์เข้มข้น(น้ำยาล้างส่วนใหญ่) ที่ติดค้างที่ผิวก็เป็นอีกสาหตุที่ทำให้เกิด

การกัดกร่อนได้ ดังนั้นจึงควรล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมด

สำหรับคราบน้ำทั่วๆไปสามารถขจัดออกได้โดยใช้แผ่นขันไนลอนขัดได้

น้ำยาล้างกระจกรถยนต์ โดยปกติจะมีอันตรายต่อผิวน้อยมากและสแตนเลสไม่ใช้

เหล็กทีไม่สามารถเกิดการกัดกร่อนได้ตลอดกาล สีอาจเปลี่ยนเกิดคราบหรือเป็นหลุม

หากปล่อยทิ้งไว้ให้สัมผัสกับ น้ำกระด้าง น้ำที่มีเกลือสูง มะนาว น้ำส้มสายชูหรือสาร

ชะล้างต่างๆ โดยไม่มีการล้างออกและปล่อยให้แห้ง หากเกิดขึ้นสามารถล้างได้ ด้วย

น้ำสบูร้อนได้

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้วัสดุมีคมขัดถู