ACESSORIES GEN 4

กลอนประตู GEN 4 ทำจากอลูมิเนียม Die Casting เคลือบชั้นผิว Powder Coated

ACESSORIES GEN 4

อุปกรณ์มาตราฐานของผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

กลอนประตู GEN 4 ทำจากอลูมิเนียม Die Casting เคลือบชั้นผิว Powder Coated คุณสมบัติเนื้อผิวกลอนป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย (Anti-Bacterial Bolt) ฟังก์ชั่นเป็นระบบบิดสับอิสระ 2 ทิศทาง (4 ตำแหน่งนาฬิกา) ป้องกันการล๊อค แบบกะทันหัน (Non-Auto Lock) ด้านหน้ากลอนมีสัญลักษณ์เขียว-แดง

กลอนประตู สำหรับงานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป โดยบริษัท พาแนล แบรนด์ จำกัด คุณสมบัติเนื้อผิวกลอนป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย (Anti-Bacterial Bolt) ผ่านการทดสอบอิงตามมาตรฐาน JIS Z 2801 : 2010 Antibacterial Products – Test for antibacterial activity and efficacy